De "Macho Man" is de stamdoffer van mijn huidige stam.Hij vormt samen met de "Daughter Gloy" het "Gouden Koppel".

Hij is de vader van meerdere asduiven en toppers. Voor een uitgebreid verslag over de nazaten en de prestaties van de nazaten van de "Macho Man" verwijs ik u graag naar een apart menu-item dat aan dit geweldige koppel is besteed.