De "Daughter Glory" is de stamduivin van mijn huidige stam. Zij vormt samen met de "Macho Man" het "Gouden Koppel".

Zij is de moeder van meerdere asduiven en toppers. Voor een uitgebreid verslag over de nazaten en de prestaties van de nazaten van de "Daughter Glory" verwijs ik u graag naar een apart menu-item dat aan dit geweldige koppel is besteed.