"Sanne - As" is een dochter uit het "Gouden Koppel".

"Sanne - As" was in 2007 onze beste jonge duif. Zo werd zij 1e asduif van de V.N.C.C. en vloog zij o.a. een 14e NPO Chantilly tegen 19.500 duiven en een 37e tegen 15.892 duiven. Tevens werd zij 2e, achter hokgenoot "Miss Troyes", tegen 2.800 duiven vanaf Troyes.